Průvodce přírodou Milíčovského lesa a okolí

Vážení přátelé, v příloze se Vám dostává publikace, která populární formou jazykem přístupným dětem základní školy pojednává o krásách Milíčova, které se snažíme více než deset let chránit v Občanském sdružení Hezké Jižní Město. Věřím, že se svými milými rádi vyrazíte se podívat na tato pěkná místa a i díky přiložené publikaci objevíte pro sebe nové zbytky krásy, které Vám dosud zůstávaly zkryty. Věřím, že budete mít radost, že se této kráse ještě na ušetřeném území daří a že nebyla dosud celá přímo zničena bytovou výstavbou Milíčov společnosti Skanska. Bohužel dopady svedení dešťových srážek společností Skanska mimo Přírodní památku Milíčovský les a rybníky mají i trvalý vliv na vysychání celého mokřadu Přírodní památky a urychlí se tak pozorovaný trend vysychání nastartovaný původní výstavbou Jižního Města před 40 lety.

Jsem životní optimista, tak doufám, že nové znalosti napomohou ochraně přírody a hrdosti na jak krásném místě žijeme.

Zděnek Kvítek