Vyhodnocení závěrů odborníků a podnětů občanů ze semináře o Milíčově s vyjádřením společnosti Skanska

Následující tři studie shrnují výstupy odborníků získané aktualizovanou analýzou vlivů výstavby na Milíčově na životní prostředí. Vlastní zjištění byla prezentována v květnu 2012 na semináři občanům Prahy 11. Studie byly předloženy investorovi společnosti Skanska k vyjádření, které přikládáme.

 

Zadání projektu Hezký Milíčov (2011-2012)

Občanské sdružení Hezké Jižní Město za finanční podpory Nadace Via si Vás dovolilo přizvat ke spolupráci na projektu Hezký Milíčov, který byl určen pro obyvatele Milíčova a okolí. Cílem projektu bylo ve variantách hledat ve spolupráci s místními občany možnosti trvale udržitelného rozvoje této lokality jak ve prospěch místních občanů tak s ohledem na životní prostřední, zmiňme lokalitu Přírodní památky Milíčovský les a rybníky.

Milíčovský les je společně s přilehlými rybníky přírodní památkou. Občanské sdružení Hezké Jižní Město vzniklo z iniciativy místních občanů jako vyjádření nesouhlasu s plánovanou megalomanskou stavbou společnosti Skanska, které hlavní město Praha prodalo pozemky. Na území louky mezi původní zástavbou a Milíčovským lesem vyrůstá bytová zástavba bez občanské vybavenosti pro téměř 3 000 nových občanů.

Projekt cílí na zlepšení záměru bytové výstavby s využitím zapojení veřejnosti. Výsledkem by mělo být vytvoření podmínek pro lepší soužití starousedlíků s nově příchozími obyvateli a vyvolání zájmu obyvatel o územní rozhodování. Zároveň je důraz kladen na lokální ochranu životního prostředí.

Fáze projektu

 

 

 

Text původní pozvánky z května 2012

na jednání odborníků a občanů Jižního Města

Budoucnost další zástavby na Milíčově a okolí, dopady na vysychání Milíčovských rybníků

Vás zve os Hezké Jižní Město v rámci projektu Hezký Milíčov za podpory nadace Via

Čekáme Vás v pondělí 28. května 2012 od 18.30 hodin ve velkém sále Komunitního centra Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Jednání je určeno všem občanům Jižního Města, kterým není lhostejná budoucnost jejich bydliště.

Pozvánka na jednání ke stažení zde:

 

 

 

 

 

Odkazy

Projekt „Hezký Milíčov“ je podpořen Nadací VIA z Fondu místních iniciativ