Stanovisko společnosti Skanska k výstupům projektu
Hezký Milíčov

20. 12. 2012

Vážený pane Kvítku,

 

Dodatečně se omlouvám ze včerejší schůzky, které jsem se bohužel z důvodů pracovní cesty mimo ČR nemohl zúčastnit.

 

Za účelem prezentace stanoviska naší společnosti k závěrům z workshopu z května 2012, které jste nám předložili v září 2012,  si Vám v příloze dovoluji zaslat prezentaci, kterou jsme pro Vás připravili. Tato prezentace uceleně informuje o našem názoru na výsledky workshopu a doporučení odborníků  , které jste nám poskytli.

Oproti verzi, kterou jsme Vám představili při říjnové schůzce, doplňujeme stanovisko o náš závazek vypracovat v 1. Q. 2013 studii proveditelnosti, na základě které prověříme realizovatelnost a účelnost možnosti napojit odvody dešťových vod z okolních objektů mimo projekt Skanska do vodoteče , kterou jsou zásobovány Milíčovské rybníky.

 

Vážený pane Kvítku,

i přes probíhající soudní spory i nadále zastáváme názor, že  povolení, na základě kterých Skanska realizuje výstavbu projektu Milíčov, jsou platná a svým postupem naše společnost  neporušuje platnou legislativu ČR.   Opatření, která navrhujeme provést, jsou v souladu s  přístupem dohodnutým společně s Vaším občanským sdružením v květnu 2011, a to společně hledat příležitosti, jak snížit vliv našeho projektu na  životní prostředí a zlepšit živost  občanů  Jižního města.

 

Rád bych Vás a Vaše kolegy v této věci požádal o schůzku počátkem roku 2013, navrhuji termín 9.1. ve večerních hodinách v sídle společnosti SKANSKA.

 

Prosím Vás, abyste v rámci zveřejnění přiložené prezentace na webu přiložil i tento průvodní mail.

Přeji Vám i Vašim kolegům hezké svátky a šťastný nový rok 2013.

 

 

Ing. Jiří Dvořák

ředitel odboru Vývoj projektů / Project Development Director

Skanska a.s.

divize Skanska Reality

www.skanska.cz/reality

Líbalova 1/2348

149 00 Praha 4 - Chodov

Česká republika / Czech Republic

Tel. +420 267 095 546

Mobil +420 731 160 642

Stanovisko společnosti SKANSKA 20-12-2012