Protestní pochod Praha 11

Za naprostý cynismus společnosti Skanska a MČ Praha 11 hraničící s provokací musíme považovat akci propagovanou Klíčem č. 11 na 5.6 „Hledání Milíčovského pokladu aneb Po stopách ještěrky Cecilky“ v rámci Dnu otevřených dveří Obytný soubor Milíčovský háj, kterou provází herec Martin Dejdar.

Vždyť to byla právě společnost Skanska, která požádala z důvodu výstavby Skanska na Milíčově o Výjimku z ochrany přírody chráněných živočichů, včetně ještěrky obecné, obojživelníků, plazů … . Výjimku získala společnost Skanska na ničení stanovišť a na zabíjení chráněných živočichů. Proti udělení výjimky pro kriticky ohrožené druhy, nejvyšší stupeň ochrany v ČR, podalo OS Hezké Jižní Město správní žalobu, která se projednává u soudu. Název akce vyjadřující skutečnost by zněl „Po stopách zabíjení ještěrky Cecilky a ostatních chráněných druhů společností Skanska na Milíčově“

To že se nenechal zaplatit za peníze Skanska pan Dejdar ještě neznamená, že musíme nechat ze sebe dělat šašky i my, myslící obyvatelé Jižního Města a to ještě před svými dětmi.

Mgr. Josef Nedorost člen OS Hezké Jižní Město