Výstavba Milíčovský háj jih a východ pokračuje přestože zrušení stavebního řízení projednává Nejvyšší správní soud na základě podané kasační stížnosti o.s. Hezké Jižní Město

O. s. Hezké Jižní Město podalo na jaře 2011 včasnou kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu na zamítnutí žaloby občanského sdružení Hezké Jižní Město Městským soudem v Praze. Žaloba byla podána proti stavebnímu povolení na projekt Milíčovský háj jih a východ, které vydal Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy společnosti Skanska.

O.s. Hezké Jižní Město je přesvědčeno, že odůvodnění odmítnutí žaloby jejím pozdním podáním nevychází z důkladného zjištění stavu, protože by mu muselo předcházet prokazatelné, řádné a včasné doručení Rozhodnutí o stavebním povolení  o.s. Hezké Jižní Město. Vzhledem k tomu, že o.s. nebylo řádně ani včas  doručeno Rozhodnutí, je zamítnutí žaloby dle názoru o.s. HJM z procesních důvodů neopodstatněné.

výbor OS Hezké Jižní Město