V Praze dne 18. 8. 2010

 

Tisková zpráva

Občanské sdružení Hezké Jižní Město zásadně nesouhlasí s umístěním tábora pro bezdomovce na Jižním Městě

 

V úterý 17.8  schválila Rada hl.m. Prahy záměr na zřízení tábora pro bezdomovce. Jednou z uvažovaných lokalit je i Jižní Město, ulice Stříbrského. Občanské sdružení Hezké Jižní Město proti tomuto záměru zásadně protestuje. Důvodem je jednak nesouhlas s koncentrováním bezdomovců do jakékoli pražské lokality, a tím spíše do již tak přehuštěné zástavby jakou je největší pražské sídliště. Jižní Město potřebuje zajistit chybějící občanskou vybavenost, zejména pak mateřské školky a  malé domovy pro seniory. Umístění tábora pro bezdomovce mezi stávající zástavbu a  nově vznikající sídliště Milíčovský háj společnosti Skanska  působí jako pomsta radního Janečka obyvatelům Jižního Města, kteří jej nepodpořili ve volbách do parlamentu.

Koncentrování rizikových skupin obyvatel kritizuje nejen o.s. Hezké Jižní Město (HJM), ale  i odborníci na práci s touto klientelou. Cílem sociálních služeb má být integrace bezdomovců a ne jejich vytěsnění. Osvědčené postupy jsou založeny na metodě, že sociální pracovníci pracují s klienty v terénu a ne, že jsou bezdomovci sváženi na jedno místo. Je potřeba podpořit organizace, které mají s vracením bezdomovců do běžného života zkušenosti. Téma je tak závažné, že není možné sociálně-inženýrské záměry schvalovat těsně před volbami.

„Místo skutečného řešení to vypadá na předvolební snahu vyjít vstříc volání po jednoduchém odklizení problému bezdomovectví  z očí pražanů, bohužel, na úkor obyvatel některých městských částí,“ říká členka o.s. Hezké Jižní Město Radka Soukupová.  

Jiří Janeček je nejen radním hl. Města Prahy, ale také radním na Jižním Městě. Velmi dobře ví, že na Jižním Městě chybí občanská vybavenost a že se Jižní Město potýká s hrozbou vzniku městského ghetta. Tím absurdněji působí návrh umístit tábor pro bezdomovce do  lokality, kde firma Skanska staví nové sídliště Milíčovský háj pro téměř  3.000 občanů. Namísto výstavby chybějící školky, kterou  Zastupitelstvo podmiňovalo  prodej jednoho z dotčených pozemků, by místo školky a přilehlé zeleně vyrostl sběrný tábor pro pražské bezdomovce. Tábor by  lemoval přístupové cesty k novému rezidenčnímu projektu společnosti Skanska. Navíc MČ Praha 11 část pozemků pro tábor   prodala za působení radního Janečka soukromému investorovi, který již požádal o územní rozhodnutí, proti jehož udělení se OS HJM s ostatními subjekty odvolalo k MHMP.

Navíc je zapotřebí připomenout, že právě za působení pana radního Janečka byl zrušen na Jižním Městě Azylový dům na Praze 11 a v ulici Stříbrského lokální středisko pro bezdomovce Dům Naděje - Milíčov. Tato nevelká střediska byla vyhlášenými zavedenými centry lokální sociální integrace Jižního Města, které provozovaly renomované neziskové společnosti. Přesto byly neuváženě zrušeny.

Správné řešení je potřeba nalézt v diskusi s odborníky a ne od zeleného stolu. Myšlenka tábora pro bezdomovce žene společnost do střetu namísto hledání postupů, které povedou k soudržnosti.

 

     

 

Ing. Radka Soukupová

 

členka zastupitelstva MČ Praha 11

členka výboru  o.s. Hezké Jižní Město

                                                                                                                         

Mgr. Zděnek Kvítek, Ph.D

 

člen výboru  o.s. Hezké Jižní Město

 

http://hezkejm.sweb.cz/

http://www.hpp11.cz/JN/default.html

Ghetto bezdomovců je msta za volby, zní z Jižního Města