Vlda vc naich

Vlda vc naich... ?!?

 

Jednou jaksi vznamn vdec prohlsil, e 21. stolet bude bu ekologick, nebo nebude vbec. Ano, je ns u pli mnoho na na mal Zemice a moc anc nm ani j u zejm nezbv. I na tyto vci jsem myslel, kdy jsem se astnil obanskch aktivit v listopadu 1989. Vypadalo to a zzran jednodue. Zdrav rozum a pravda zvtz, oban budou rozhodovat sami o sob, o svm ivot a ivotnm prosted podle svho nejlepho vdom a svdom a slova refrnu Modlitby pro Martu se napln. Ubhlo 15 let a vypad to, e cinkn kli vylo v tomto smyslu naprzdno. Vldu jedn strany a totalitu politbyr vystdala totalita mnohem mocnj, zludnj a nebezpenj. Totalita zlegalizovan bezohlednosti primitivnho, dnes ji v demokratick Evrop neexistujcho rannho stdia kapitalismu a penz, podporovan jeho prvodnmi znaky: neinformovanost, lhostejnost a snad i strachem ze strany oban a bezohlednost, ignorantstvm, aroganc, zkorumpovanost a nedotknutelnost tch, kterm nae hlasy umonily rozhodovat o osudech ns vech. Nestoudnost, kterou pedvdj nai poslanci je do nebe volajc, lid bezradn a volebn mstnosti przdn. Ale nen nutno chodit a tak daleko.

 

iji v pelidnnm Jinm Mst, kter se potem obyvatel rovn Hradci Krlov, piem je rozlohou desetkrt (!!!) men! U ped pdem komunismu bylo oznaovan za pedimenzovan, peplnn betonov ghetto, tvoen tm vhradn zstavbou a komunikacemi. V nedostaujc me jsou zde zastoupeny parky se zelen, stromy, lavikami, pskoviti. Schz dtsk a sportovn hit, msta pro aktivn odpoinek, ale i pro ten pasivnj, klidnj. Vdy mezi nmi ij maminky s dtmi a korky, pejskai, oban vyho vku, u nich je kvalita ivota mnohem vc limitovna bezprostednm okolm svho bydlit. Chyb voln tzv. nevyuit prostranstv, tak nutn a dleit pro plnohodnotn a kvalitn ivot obyvatel.

 

Nemrn hustota zstavby zapinila dal velk problm: parkovn. Ve veernch hodinch u nen mon v souladu s pedpisy zaparkovat, lid jsou pedvolvni polici, plat pokuty, jsou stresovni. Ulice jsou peplnn automobily, prjezd sanitky i hasiskho vozu je na mnoha mstech zcela znemonn.

 

Navyovn zstavby vak pekro rmec pouhho zhorovn ivotnho prosted, jeho zkonitm a velmi nepjemnm dsledkem bude i znehodnocen majetku ns vech. Majetku, kter jsme si podili i zkvalitnili z vlastnch prostedk a hlavn za jistch podmnek, kter se te, dodaten a v rozporu s pedvolebnmi sliby mn.

 

A stanovisko lid, kter jsme zvolili, maj nai dvru i mandty a jsou povinni jednat v naem zjmu? Rada Mstsk sti Prahy 11 ve svm mocenskm triumvirtu ze zstupc ODS, SSD, ED pana Kasla zcela bezohledn, doslova militantn a v rozporu s inauguranm slibem vykonvat svoji funkci v zjmu oban, prosazuj dal a dal zstavby. O dvodech jejich postoj se meme jen domlet. Takto znehodnocena maj bt voln prostranstv mezi stvajc zstavbou a Milovskm lesem na jih od ulice Stbrskho, kde m betonov lobby postavit dal domy s vce ne tisci byty, co znamen cca ti tisce novch obyvatel, vce ne tiscovku dalch aut s poadavkem tiscovky parkovacch mst navc.

 

Dal plochou je prostranstv mezi ulicemi Mnichovick, Opatovsk, Steinerova, kde m vzniknout vstavba bytov i komern v tsn blzkosti sousednch obytnch dom, kter si vynut dal razantn zhoren dopravn situace, pjezdy, odjezdy a parkovn zsobovacch nkladnch voz i voz zkaznk, s dalm znehodnocenm prosted hlukem a smogem. Oban navc nebyli o ppravch na tyto vstavby informovni nebo byli informovni pozd, aby se zmenila innost jejich nesouhlasu.

 

Nai zstupci tedy pipravuj zcela zmrn a bezostyn likvidaci zbvajcch volnch prostor. Pihlsili se tm, zejm nevdomky, ale zcela transparentn k odsouzenhodn filosofii: Absolutn ignoraci lid, kter zastupuj a jejich nejdleitjch ivotnch poteb. Apeluji na Vs, obany a volie: Nebume lhostejn k dob a situaci ve kter ijeme, nenechme dojt bh vc a do bodu, ve kterm budeme u vichni bezmocn. Zajmejme se prosm o to, koho volme, kdo ns zastupuje a nenechme definitivn a nevratn rozhodovat lidi, kte prosazuj pouze zjmy investor, o budoucnosti ns vech, naich dt a dalch generac, nedovolme jim niit nae domovy a majetky.

 

 

Obansk sdruen Hezk Jin Msto

Stbrskho 683/14

149 00 Praha 11

IO 266 75 170

 

 

                                                                              Mgr. Josef  Nedorost

                                                                                              len Obanskho sdruen Hezk Jin Msto