Občanské sdružení
Hezké Jižní Město

IČ: 266 75 170

Stříbrského 683/14

Kontaktní adresa

Občanské sdružení Hezké Jižní Město,

Eva Šulistová

Stříbrského 687

149 00 Praha 4

 

Cíle Sdružení:

·          Ochrana přírody a krajiny

·          Ochrana a podpora kvality podmínek pro bydlení občanů

·          Podpora a ochrana individuálních a společných zájmů a práv občanů při projektování a realizaci stavebních a jiných zásahů do životního prostředí

·          Podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se zásahů do životního prostředí a kvality bydlení.

 

 

 

Územní působnost sdružení:

 

Sdružení Hezké Jižní Město chce být účastníkem územních a stavebních řízení na území vymezeném červenou čarou na následující mapce:

  Přihláška pro zájemce o členství v Občanském sdružení (klikni zde!) 

Fotogalerie (akce, území)(klikni zde!) 

 

Proč:

1070 bytů v 43 budovách
má být v  roce 2005 postaveno
jižně od Stříbrského a Novomeského ulice
na Jižním Městě

Urbanistickou studii předloženou magistrátem schválila 29.6.2004
(číslo usnesení 489/19/R/2004) Rada MČ Praha 11, navzdory zamítavému stanovisku odborných útvarů MČ. Přímým důsledkem bude pro obyvatele okolí:

·      další zahuštění již tak husté panelové výstavby v lokalitě, která ještě sníží kvalitu bydlení v lokalitě,

·      zrušení velké části zeleně a volných ploch v oblasti před terénním valem u Milíčovského lesa,

·      další tisícovka automobilů hrnoucí se denně přístupovými ulicemi, která bude volně parkovat a zahušťovat příjezdové komunikace

Jako jediný účinný a účelný nástroj obrany bylo založení občanského sdružení “Hezké Jižní Město”, které se chce stát účastníkem územního a stavebního řízení na vymezeném území na plánku. Betonové lobby je silné a Jižní Město je pro jeho představitele jen zdrojem zisku, a proto my, co bydlíme a chceme bydlet na Jižním Městě, musíme bránit tomu, aby z Jižního Města nezbylo jen ghetto. Naše Sdružení chce být protiváhou vůči silným tlakům této mocné lobby i tím, že povede k osobní zodpovědnosti námi volené zástupce. Žádám Vás, jednotlivce či domovní samosprávy, abyste v případě zájmu o spolupráci se Sdružením zaslali kontakt na následující e- mailovou adresu

hezkejm@seznam.cz            ,

popřípadě se k nám přidali a vstoupili do Sdružení.

I Vaše pomoc je potřebná a rozhoduje o úspěšnosti Sdružení.

Základní informace o stanovisku OS HJM

 

Více informací ziskate kliknutim na nasledujici odkazy !

Novinové články -Tisková zpráva zastupitelstvo Praha 11 - leden 2005

Článek zaslany do Klíče, který nedovolila redakční rada otisknout, autor Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.  

Vyjádření Občanského sdružení Hezké Jizní Město a alternativní návrh řešení  

Uhel pohledu

Článek zaslaný do Klíče, který nebyl otisknut

Dopis předsedům klubů v Zastupitelstvu Praha 11

Vyjádření Občanského sdružení HJM k výstavbě Milíčov zaslané na Magistrát hl. m. Prahy